czpříložná mapa, vedlejší mapa
eninset map
frsupplément à une carte, carte f de détail annexe
geNebenkarte e, Beikarte e
ru
skpríložná mapa, doplnková mapa
cz

příložná mapa, vedlejší mapa

mapa ve větším měřítku než je základní měřítko mapy, ke které tvoří přílohu; zobrazuje část území s hustým polohopisem nebo výškopisem (obvykle část intravilánu), která se nedá zobrazit v základním měřítku mapy

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována