czparcelace
enallotment
frparcellement m, lotissement m
geFlurstücksteilung e, Grundstücksteilung e, Parzellierung e (arch.)
ruпарцелляция
skparcelácia
cz

parcelace

rozdělení rozsáhlého pozemku na více pozemků nebo souboru pozemků na jiný soubor pozemků

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována