czoceňování pozemků
envaluation of land parcels
frévaluation f de terrains, estimation f de terrains
geGrundstücksbewertung e
ruоценка земель(ных участков)
skoceňovanie pozemkov
cz

oceňování pozemků

1: obecně ohodnocení pozemků podle stanovených zásad a stanovení jejich ceny v souladu s obecně závazným právním předpisem
2: zjišťování jakosti půdy všech pozemků podle celostátních zásad a jejich zatříďování do jakostních tříd

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována