cznesjednocený operát
ennon unified cadastral documentation
frdocumentation f non unifiée
geuneinheitliches Flurkartenwerk s, uneinheitliches Katastraloperat s
ru
sknezjednotený operát
cz

nesjednocený operát

název pro operát, ve kterém se katastrální mapa pozemkového katastru nestala podkladem pro pozemkovou knihu

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována