czmístní šetření
enfield inspection, adjudication
frenquête f locale
geOrtsuntersuchung e
ru
skmiestne prešetrovanie
cz

místní šetření

šetření předmětů měření v terénu pro účely obnovy operátu evidence nemovitostí za účasti vlastníků a dalších osob oprávněných k účasti podle zvláštních předpisů

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována