czmístní jméno, oikonymum
enlocal name, oikonym
frnom m de lieu
geOrtsname r, Oikonym s
ruместное имя, местное название, ойконим
skojkonymum
cz

místní jméno, oikonymum

jméno obývaného místa (a to i opuštěného a zaniklého), tj. města (obce) a jeho částí, katastrálního území, ulice, náměstí a jiného veřejného prostranství; místní jména jsou standardizována v Základní mapě ČR 1:10 000

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována