czměřický operát pozemkového katastru
ensurvey documentation of land cadastre
frdocumentation f géométrique du cadastre foncier
geVermessungsoperat s, Vermessungswerk s des Grundskataster
ruгеодезическая документация земельного кадастра
skmeračský operát pozemkového katastra
cz

měřický operát pozemkového katastru

součást operátu pozemkového katastru; obsahoval katastrální mapu a příruční katastrální mapu

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Vládní nařízení č. 64/1930 Sb., ze dne 23. května 1930, jímž se částečně provádějí hlavy II. III. A IV. Zákona o pozemkovém katastru a jeho vedení (katastrálního zákona)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována