czmapa pozemkového katastru
enland cadastre map
frcarte f du cadastre foncier
geFlurkarte e, Katastralmappe e, Grundbuchplan r, Katasterkarte e
ruкарта земельного кадастра
skmapa pozemkového katastra
cz

mapa pozemkového katastru

součást měřického operátu pozemkového katastru; polohopisná mapa velkého měřítka vyhotovená pro účely pozemkového katastru

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále