czkatastrální řízení
endealing in cadastre, dealing in cadaster (US)
frprocédure f cadastrale, administration f cadastrale
geVerfahren s im Kataster
ru
skkatastrálne konanie
cz

katastrální řízení

souhrn činností (místní šetření a měření) prováděných pro založení nebo obnovení pozemkového katastru

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována