czmaximální digrese, největší digrese, elongace
enelongation
frélongation f
gemaximale Digression e
ruмаксимальная дигрессия
skmaximálna digresia
cz

maximální digrese, největší digrese, elongace

poloha hvězdy na nebeské sféře, kdy jsou deklinační a vertikální kružnice vzájemně kolmé; svislá kružnice svírá se severní větví místního poledníku největší úhel

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována