czdráha družice, oběžná dráha družice
ensatellite orbit
frorbite f de satellite
geSatellitenumlaufbahn e
ruорбита спутника
skdráha družice, dráha satelita
cz

dráha družice, oběžná dráha družice

souhrn poloh družice při jejím pohybu v prostoru nebo jejích zdánlivých poloh na nebeské sféře

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována