czstupňové dělení
ensexagesimal division
frdivision f en degrés
gesexagesimale Teilung e, alte Teilung e
ruрозделение на градусы
skstupňové delenie
cz

stupňové dělení

dělení plného kruhu na 360 stupňů po šedesáti minutách; jedna minuta má šedesát vteřin

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována