czpřipojovací bod
enconnecting point
frpoint m de raccordement, point m de rattachement
geAnschlusspunkt r
ruточка привязки
skpripájací bod
cz

připojovací bod

daný bod, z něhož vychází určovací směr, délka nebo rajón, nebo na nějž se připojuje měřený pořad

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována