czporovnávací bod
encalibration point, calibration station
frpoint m d'étalonnage, station f d'étalonnage
geVergleichspunkt r, Kalibrierungspunkt r
ruточка калибровки
skporovnávací bod
cz

porovnávací bod

bod sítě 1. řádu, na kterém lze ověřovat konstanty přístrojů, zjišťovat osobní chyby měřičů a porovnávat hodnoty veličin

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována