czfundamentální družicový geodetický bod
enfundamental satellite tracking station, basic point of satellite triangulation
frpoint m de base de triangulation satellitaire
geFundamentalpunkt r der Satellitentriangulation, Satellitenbeobachtungsstation e
ruфундаментальный спутниковый геодезическый пункт
skfundamentálny družicový geodetický bod
cz

fundamentální družicový geodetický bod

bod, na němž se pravidelně konají měření na umělé družice Země obvykle trvale umístěnými přístroji

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále