czblok efemeridových zpráv
ennavigation message file, listing of ephemeris data
frfichier m de messages de navigation, listage m de données d'éphémérides
geListe e der Ephemerisdaten
ru
skblok efemeridových správ
cz

blok efemeridových zpráv

efemeridové zprávy vysílané z družice v daném formátu

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále