czastronomický azimut
enastronomic azimuth
frazimut m astronomique
geastronomisches Azimut s
ruастрономический азимут
skastronomický azimut
cz

astronomický azimut

úhel mezi rovinou astronomického meridiánu a svislou rovinou procházející cílem, obvykle měřený v rovině astronomického horizontu od severu přes východ, jih a západ v případě astronomického azimutu pozemního cíle nebo od jihu přes západ, sever a východ v případě nebeského tělesa

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována