czvlastnická hranice
enreal property boundary
frlimite f de propriété
geEigentumsgrenze e
ruграница собственности
skvlastnícka hranica
cz

vlastnická hranice

hranice mezi pozemky různých vlastníků

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována