czúdržba pozemkové mapy
enupdating of land registry map
frmaintien m de carte foncière, entretien m de carte foncière
geFortführung e der Grundstückskarte e
ruактуализация карты земельного кадастра
skaktualizácia pozemkovej mapy
cz

údržba pozemkové mapy

soustavné doplňování předmětů měření zapsaných ve výkazu změn, případně předmětů šetření, do pozemkové mapy

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována