czúdržba písemného operátu evidence nemovitostí
enupdating of descriptive document file of the cadastre of real estates
frmaintien m de documentation d'écrite d'évidence de bien-fonds
geFortführung e des Schriftoperat der Liegenschaftsevidenz
ruактуализация письменной документации учета недвижимостей
skaktualizácia písomného operátu evidencie nehnutel'ností
cz

údržba písemného operátu evidence nemovitostí

soustavné doplňování písemného operátu evidence nemovitostí změnami a údaji zapsanými ve výkazu změn

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále