czsáh
enfathom
frtoise f
geKlafter r/s
ru
sksiaha
cz

sáh

délková jednotka v sáhové míře (1 délkový vídeňský sáh = 1,896484 m)

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována