cznestálá hranice, pohyblivá hranice
eninstable boundary, moving boundary
frlimite f non stable, limite f flottante
gebewegliche Grenze e
ru
sknestála hranica, pohyblivá hranica
cz

nestálá hranice, pohyblivá hranice

hranice pozemku definovaná okamžitým stavem nějakého přírodního předmětu (např. proudnicí vodního toku), který časem mění svou polohu

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována