cznebytový prostor
ennon-residential premise
frespace m non habitable
geNichtwohnraum r
ru
sknebytový priestor
cz

nebytový prostor

místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k jiným účelům než k bydlení

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Zákon č. 116/1990 Sb.,o nájmu a podnájmu nebytových prostor (1990-2013)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována