czkatastrální výtěžek
encadastral income
frrendement m cadastral
geKatastralreinertrag r
ru
skkatastrálny výťažok
cz

katastrální výtěžek

součin výměry a sazby plošné jednotky určené pro druh pozemku a jakostní třídu v oceňovacím obvodu v pozemkovém katastru

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována