czhranice územní správní jednotky
enboundary of administration unit
frlimite f d'unité administrative
geGrenze e der Verwaltungseinheit
ru
skhranica územnej správnej jednotky
cz

hranice územní správní jednotky

spojnice lomových bodů na obvodu územní správní jednotky; může být totožná s hranicí katastrálního území

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále