czhranice držby
enboundary of tenure
frlimite f de détention
geBesitzgrenze e
ruграница владения
skhranica držby
cz

hranice držby

hranice (spojnice lomových bodů) mezi pozemky různých držitelů

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále