czhospodářská obec
ensum of parcels in a given municipality minus those parcels which are held by users which live in another municipality
frsomme f de parcelles d'une commune sauf parcelles dont les propriétaires n'ont pas leur domicile dans la commune même
geGesamtheit e der Grundstücke in der Gemeinde und jener außerhalb der Gemeinde die von den in der gegebenen Gemeinde wohnenden Nutzern bewirtschaftet werden
ru
skhospodárska obec
cz

hospodářská obec

v evidenci nemovitostí vytvářený soubor všech pozemků evidované obce zmenšený o soubor pozemků, jejichž uživatelé sídlili mimo předmětnou obec

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále