czfalešná barva, nepravá barva
enfalse-colour, false-color (US)
frcouleur f fausse
geFalschfarbe e
ruложный цвет
skfalošná farba
cz

falešná barva, nepravá barva

barva zobrazovaného objektu vytvořená pomocí barevné syntézy, kde výsledné barvy neodpovídají skutečným barvám objektu, protože jsou vytvořeny jako barevná syntéza ze tří pásem, kde např. minimálně jedno z nich není z oblasti vlnové délky odpovídajícího viditelného záření

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále