czbuňka
encell
frcellule f
geZelle e
ruячейка
skbunka
cz

buňka

1: jednotka diskrétního členění prostoru, která je jednoznačně lokalizovatelná a které lze samostatně přiřadit atributy
2: základní prvek prostorové informace v rastrovém popisu prostorových entit
3: minimální oblast paměti, která je schopná nést informaci
4: minimální oblast tabulkového procesoru, která nese jediný nebo konzistentní obsahový prvek

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Šíma, J.: Geoinformační terminologie pro geodety a kartografy, (VÚGTK 2003)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále