czbonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ)
enestimated pedologic-ecological unit
frunité f de la valeur du sol
gebonitierte bodenökologische Einheit e
ru
skbonitovaná pôdno-ekologická jednotka
cz

bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ)

základní určovací a oceňovací jednotka produkční schopnosti zemědělské půdy, vyjádřená číselným kódem; číslice kódu vyjadřují půdně-klimatické vlastnosti půdy; jednotky tvoří ohraničený územní celek, který má specifické ekologické vlastnosti a bioenergetický potenciál

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech č. 139/2002 Sb.
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále