czbonitace půdy
enland valuation
frévaluation f du sol
geBodenbonitierung e
ruоценка земель
skbonitácia pôdy
cz

bonitace půdy

zjišťování bonity půdy všech pozemků podle jednotných hledisek

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále