czblízká fotogrammetrie
enclose range photogrammetry
frphotogrammétrie f rapprochée
geNahphotogrammetrie e, Nahbereitsphotogrammetrie e
ruближняя фотограмметрия
skblízka fotogrametria
cz

blízká fotogrammetrie

pozemní fotogrammetrie s předmětovou vzdáleností do 30 m

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2021