czdůlní mapa
enplan of mine, plan of mine workings
frcarte f de travaux miniers
geBergbaukarte e
ru
skťažobná mapa
cz

důlní mapa

tematická mapa zobrazující postup důlní těžby

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2021