czargentografie
enargentography
frargentographie f
geArgentografie e
ruаргентография
skargentografia
cz

argentografie

reprografická technika, využívající pro vyhotovení kontaktní kopie citlivost trojmocných solí

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2021