czautorský koncept mapy
enauthor compilation manuscript
frdessin m intermédiaire d'auteur de carte
geAuthorentwurfszeichnung e
ruавторский эскиз карты
skautorský koncept mapy
cz

autorský koncept mapy

méně graficky náročná rukopisná předloha zpracovaná autorem; zobrazuje budoucí obsah mapy a může mít odlišné kartografické zobrazení, měřítko i grafické vyjádření než bude mít zpracovávaná mapa; slouží jako podklad pro zpracování sestavitelského originálu mapy

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2021