czbuňka
encell
frcellule f
geZelle e
ruячейка
skbunka
cz

buňka

1: jednotka diskrétního členění prostoru, která je jednoznačně lokalizovatelná a které lze samostatně přiřadit atributy
2: základní prvek prostorové informace v rastrovém popisu prostorových entit
3: minimální oblast paměti, která je schopná nést informaci
4: minimální oblast tabulkového procesoru, která nese jediný nebo konzistentní obsahový prvek

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2021