czfyzikální redukce délky
enphysical correction of distance
frréduction f de la longueur physique
gephysikalische Streckenreduktion f
ruфизическоe уменьшение длины
skfyzikálna redukcia dĺžky
cz

fyzikální redukce délky

Redukce elektronicky měřené délky ze změny mezinárodně přijaté hodnoty rychlosti šíření elektromagnetických vln ke skutečné rychlosti v daném prostředí

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále