czgeodetická dokumentace skutečného provedení stavby
engeodetic documentation of the as-built construction
frdocumentation f géodésique de la construction f telle que construite
gegeodätische Dokumentation e des As-Built-Baus r
ru
skgeodetická časť dokumentácie skutočného zhotovenia stavby
cz

geodetická dokumentace skutečného provedení stavby

soubor geodetických dokumentů a podkladů předkládaný ke kolaudačnímu řízení stavebníkem jako součást dokumentace skutečného provedení stavby. Obsahuje situační výkres skutečného stavu území v měřítku katastrální mapy nebo větším se zakreslením polohy stavby a vyznačením vazeb na okolí, napojení na dopravní infrastrukturu a se zákresem povrchových znaků sítí technické infrastruktury, vzrostlé zeleně a hranic pozemků. Slouží též pro potřeby státního mapového díla a pro vedení technických map měst a obcí

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise ČÚZK
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále