cznázev části obce
enname of a part of municipality
fr
geName r des Gemeindeteils
ruназвание части села
sknázov čiasti obce
cz

název části obce

název, který je zpravidla převzat ze jména zaniklé obce, osady nebo ze jména historicky vzniklého území, na němž se tato část obce nachází. Část obce musí mít samostatné katastrální území sousedící nejméně se dvěma obcemi nebo jednou obcí a cizím státem a tvořící souvislý územní celek

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována