czInformační systém v zeměměřictví
enLand Surveying Information System
fr
geVermessungsInformationssystem s
ru
sk
cz

Informační systém v zeměměřictví

soubor výsledků zeměměřických činností, matematických, programových, technických a organizačních prostředků k jejich ukládání a víceúčelovému využívání

Obory:

ostatní

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále