czvzdání se práva na náhradu škody na pozemku
enwaiving the right to claim compensation for damage caused to a tract of land
frenoncement m au droit m de revendiquer la réparation f du dommage m survenu sur un terrain m
geVerzichtung e auf das Recht s, den Ersatz m eines am Grundstück s entstandenen Schadens r zu begehren
ruотказание от права требовать возмещения вреда причиненного земельному участку
sk
cz

vzdání se práva na náhradu škody na pozemku

poškozený má právo vzdát se domáhání za náhradu škody. Vzdá-li se někdo práva domáhat se náhrady škody vzniklé na pozemku a je-li vzdání zapsáno do veřejného seznamu, působí to i proti pozdějším vlastníkům

en

waiving the right to claim compensation for damage caused to a tract of land

A person has the right to waive claim compensation for damage caused to a tract of land, and if the waiver is registered in a public register, this shall also have effect against subsequent owners

ge

Verzichtung e auf das Recht s, den Ersatz m eines am Grundstück s entstandenen Schadens r zu begehren

Verzichtet jemand auf das Recht, den Ersatz eines am Grundstück entstandenen Schadens zu begehren, und ist der Verzicht im öffentlichen Register eingetragen, so wirkt dies auch gegenüber späteren Eigentümern

ru

отказание от права требовать возмещения вреда причиненного земельному участку

Если лицо откажется от права требовать возмещения вреда причиненного земельному участку и, если отказ записан в общедоступный список, то он действует также и в отношении последующих владельцев

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Občanský zákoník č. 89/2012 Sb., v platném znění
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována