czvodní plocha
enwater surface
fr
geWasserfläche e
ruводное пространство
skvodná plocha
cz

vodní plocha

pozemek, na němž je koryto vodního toku, vodní nádrž, močál, mokřad nebo bažina

en

water surface

Land parcel on which is a watercourse, a water reservoir, a marsh, a wetland or a swamp

ge

Wasserfläche e

Grundstück, auf dem sich ein Wasserlauf, ein Wasserreservoir, ein Sumpf, ein Feuchtgebiet oder ein Sumpf befindet

ru

водное пространство

Земельный участок, на котором находится водоток, водохранилище, болото, заболоченная территория или голь

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Vyhláška o katastru nemovitostí č. 357/2013, ve znění vyhlášky č. 87/2017 Sb.
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována