czvinice
envineyard
frvignoble m
geWeinberg r
ruвиноградник
skvinica
cz

vinice

pozemek rovnoměrně a souvisle osázený keři vinné révy opatřený opěrným zařízením, včetně plochy souvisejícího manipulačního prostoru, který netvoří součást cesty

en

vineyard

Land parcel evenly and continuously planted with grapevine bushes equipped with support, including the manipulation area that is not part of the road

ge

Weinberg r

Grundstück gleichmäßig und kontinuierlich bepflanzt mit Weinstockbüschen, die mit Unterstützung ausgestattet sind, einschließlich des Manipulationsbereichs, der nicht Teil der Straße ist

ru

виноградник

Земельный участок равномерно и непрерывно посаженный кустами виноградной лозы, снабженными опорами, в том числе участком манипуляции, не являющимся частью дороги

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Vyhláška o katastru nemovitostí č. 357/2013, ve znění vyhlášky č. 87/2017 Sb.
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována