czveřejný dálkový přístup k datům RÚIAN (VDP)
enpublic remote access to RÚIAN data (VDP)
fraccès m public à distance f aux données fpl RÚIAN (VDP)
geöffentlicher Fernzugriff r auf RÚIAN-Angaben epl (VDP)
ruпубличный удаленный доступ к данным RÚIAN (VDP)
skverejný diaľkový prístup k údajom RÚIAN
cz

veřejný dálkový přístup k datům RÚIAN (VDP)

veřejně dostupná webová aplikace umožňující nahlížet na data RÚIAN a ISÚI; VDP neposkytuje referenční údaje ve smyslu zákona č.111/2009 Sb., o základních registrech

en

public remote access to RÚIAN data (VDP)

A public web application allowing view RÚIAN and ISÚI data; VDP does not provide reference data in the sense of Act No. 111/2009 Coll. on basic registers

fr

accès m public à distance f aux données fpl RÚIAN (VDP)

Une application Web public permettant de visualiser les données RÚIAN et ISÚI; VDP ne fournit pas de données de référence au sens de la loi n ° 111/2009 Coll. sur les registres de base

ge

öffentlicher Fernzugriff r auf RÚIAN-Angaben epl (VDP)

Eine öffentliche Webapplikation, welche die Daten der RÚIAN- und ISÚI ermöglicht. VDP liefert keine Referenzdaten im Sinne des Gesetzes Nr. 111/2009 Coll. von den Grundregistern

ru

публичный удаленный доступ к данным RÚIAN (VDP)

Публичнся веб-аппликация, позволяющая просматривать данные RÚIAN и ISÚI; VDP не предоставляет справочные данные в смысле Закона № 111/2009 Сб. по основным регистрам

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována