czspráva katastru nemovitostí
enadministration of real estate cadastre
frgestion f du cadastre m foncière
geVerwaltung e des Liegenschaftskatasters r
ruyправление кадастра недвижимостей
skspráva katastra nehnúteľností
cz

správa katastru nemovitostí

souhrn úkonů zajišťujících vedení nemovitostí a právních vztahů k nim

en

administration of real estate cadastre

Activities related to ensure administration of real-estates and legal relations to them

fr

gestion f du cadastre m foncière

Résumé des activités pour garantir gestion des biens-foncières et des relations juridiques

ge

Verwaltung e des Liegenschaftskatasters r

Zusammenfassung der Handlungen, welche die Verwaltung der Liegenschaften und die rechtlichen Beziehungen zu Liegenschaften sichern

ru

yправление кадастра недвижимостей

Акты, обеспечивающие управление недвижимостями и правоотношения с ними

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována