czpoznámka k osobě
enremark to а party
frremarque f à une partie f
geBemerkung e zu einer Partei e
ruзаметка к партии
skpoznámka k osobe
cz

poznámka k osobě

zápis do katastru, kterým se zapisují významné informace týkající se evidovaných nemovitostí nebo v katastru zapsaných vlastníků a jiných oprávněných


en

remark to а party

Registration of important information concerning real-estates or owners and others authorized parties listed in the cadastre

ge

Bemerkung e zu einer Partei e

Registrierung von wichtigen Informationen zu Liegenschaften oder Eigentümern und anderen autorisierten Parteien im Kataster

ru

заметка к партии

Регистрация важных информаций о недвижимостях или владельцах и других уполномоченных лицах в кадастр

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Zákon č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (ve znění pozdějších předpisů)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována