czpoznámka k nemovitosti
enreal estate remark
frremarque f à un bien immobilier m
geBemerkung e zu Liegenschaft e
ruзаметка к недвижимости
skpoznámka k nehnúteľnosti
cz

poznámka k nemovitosti

zápis do katastru, kterým se zapisují významné informace týkající se evidovaných nemovitostí

en

real estate remark

Registration of important information concerning registered real-estates in the cadastre.

ge

Bemerkung e zu Liegenschaft e

Registrierung von wichtigen Informationen zu Liegenschaften im Kataster.

ru

заметка к недвижимости

регистрация важных информаций о недвижимостях в кадастре.

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Zákon č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (ve znění pozdějších předpisů)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována