czpodlaží
enfloor
frétage f
geEtage e
ruэтаж
skpodlažie
cz

podlaží

jedna úroveň budovy v dané výšce nad či pod zemí. Počet podlaží je roven počtu podlah, které dům má, bez ohledu na to, zda tato podlaží jsou v podzemí nebo v přízemí anebo u poschoďového domu nad přízemím

en

floor

Storey of a building at a given height above or below the ground. The number of floors is equal to the number of floors the house has, irrespective of whether these floors are under, on or above the ground of a multi-storey house

ge

Etage e

Gebäudeetage in einer bestimmten Höhe über oder unter dem Boden. Die Anzahl der Etagen entspricht der Anzahl der Etagen, die das Haus hat, unabhängig davon, ob diese Etagen unter, auf oder über dem Boden eines mehrstöckigen Hauses liegen

ru

этаж

Этаж здания на заданной высоте над или под землей. Количество этажей равно количеству этажей в доме, независимо от того, находятся ли эти этажи под, на или над землей многоэтажного дома

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována