czorná půda
enarable land
frterrain m arable
geAckerland s
ruпахота
skorná pȏda
cz

orná půda

pozemek obdělávaný za účelem produkce plodin nebo pozemek, který je k dispozici pro rostlinnou výrobu, ale je ponechán ladem, případně pozemek, který je dočasně zatravněn v rámci systému střídání plodin

en

arable land

Land parcel cultivated for the purpose of crop production or land available for crop production but is left fallow, or land temporarily grassed under the crop rotation system

fr

terrain m arable

Parcelle cultivée aux fins de la production agricole ou disponible pour la production végétale mais laissée en jachère ou une parcelle temporairement enherbée selon le système de rotation des cultures

ge

Ackerland s

Grundstück, das zum Zwecke der landwirtschaftlichen Produktion angebaut wird, oder Grundstück, das für die pflanzliche Erzeugung zur Verfügung steht, jedoch brachliegt oder ein Grundstück, das vorübergehend grasig liegt unter dem Fruchtfolge-System

ru

пахота

Земельный участок, культивируемый для целей сельскохозяйственной продукции, или земельный участок, доступный для растениеводства, но оставленная паром, или земельный участок, временно засаженный травой под системой севооборота

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Vyhláška o katastru nemovitostí č. 357/2013, ve znění vyhlášky č. 87/2017 Sb.
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována