czkatastrální mapa digitalizovaná
endigitized cadastral map
frcarte f cadastrale numérisée
gedigitalisierte Katastralkarte e
ruцифровая кадастровая карта
skkatastrálna mapa digitalizovaná
cz

katastrální mapa digitalizovaná

katastrální mapa v souřadnicovém referenčním systému JTSK, která vznikla přepracováním analogové mapy v souřadnicovém systému gusterberském nebo svatoštěpánském do digitální podoby

en

digitized cadastral map

Cadastre map made in the Uniform Trigonometric Cadastre System (JTSK) created by reprocessing of the analogue map in the Gusterberg or St. Stephen Cadastre Coordinate Systems into digital form

fr

carte f cadastrale numérisée

Carte cadastrale produite dans le uniforme trigonométrique système du cadastre (JTSK) créée en retraitant la carte analogue dans les systèmes de coordonnées du cadastre de Gusterberg ou de St. Stefan sous forme numérique

ge

digitalisierte Katastralkarte e

Katasterkаrte im Einheitlichen trigonometrischen Katastralsystem (JTSK), erstellt durch Aufbereitung der analogen Karte in den Gusterberg- oder St. Stephan Katastralkoordinatensystemen in digitaler Form

ru

цифровая кадастровая карта

Кадастровая карта в Единой тригонометрической кадастровой системе (JTSK), созданная обработкой аналоговой карты в кадастровых системах Густерберга или Святого Стефана в цифровую форму

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb. a zákon č. 344/1992 Sb.
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována